REGISTRACE |
PŘIHLÁŠENÍ

PŘIHLÁSIT SE PŘES FACEBOOK

PŘIHLÁSIT SE PŘES GOOGLE
nebo
Oceány

Znáte oceány? Ukažte se.

Všechny oceány plynou v jednu vodní plochu a tvoří tak vodní obal planety. Jak se tomuto obalu říká?


Kolik procent z celkové vody země mu náleží? Resp. kolik procent vody na Zemi je slané?


Který z oceánů je největší (nejobjemější a zabírá největší plochu)?


Který oceán se též nazývá Pacifik?


Který oceán omývá západní pobřeží Ameriky?


Mezi Afrikou a Austrálií leží který oceán?


Mezi Amerikou a Evropou se nachází který oceán?


Jižní oceán se též nazývá jako:


Severní ledový oceán je:

MyCestovatele.cz - Web pro cestovatele - 2012-2019 - Daniel Lynn | PARTNEŘI | ZEMĚ | LETENKY | PRIVACI POLICY